DAFTAR GURU SEKOLAH


NIP : 196103281987102001
Nama : Dra Desmarni,
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Mata Pelajaran : Sejarah

NIP : 196803031993032004
Nama : Dra Citra Aries, M.Pd
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Mata Pelajaran : Matematika

NIP : 14
Nama : Chandra Martadinata, S.Kom
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Mata Pelajaran : -

NIP : 197603072014071002
Nama : Busra Efendi, S.S.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

NIP : 15
Nama : Artaty Muhammad Rasul, A.Md, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Mata Pelajaran : Seni Budaya

NIP : 16
Nama : Afandi Hidayat, S.Pd
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Mata Pelajaran : Seni Budaya