DAFTAR GURU SEKOLAH


NIP : 18
Nama : Fadhli
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Mata Pelajaran : Matematika

NIP : 17
Nama : Aznil Fitralia
Jenis Kelamin : Perempuan
Mata Pelajaran : TU

NIP : 12
Nama : Silviani, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Mata Pelajaran : Sejarah

NIP : 196910252007011006
Nama : Zulkarnaini, S.Pd, M.Pd
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Mata Pelajaran : Ekonomi

NIP : 198707272014071001
Nama : Zulfadli, S.Pd.I
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

NIP : 197006052003122002
Nama : Yan Khoriana, S.Pd, M.Pd
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)

NIP : 2
Nama : Wisdayani, A.Md
Jenis Kelamin : Perempuan
Mata Pelajaran : -

NIP : 197608272005022002
Nama : Winda Nurdiyati, S.pd, S.Pd
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Mata Pelajaran : Kimia

NIP : 196010291985122001
Nama : Tuti Andriani, S.Pd
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Mata Pelajaran : Matematika

NIP : 196704111994122002
Nama : Dra Tri Sulastin Almadani,
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia